Перекладач

Країна корисних службових частин

1.Вежа "Прийменникова"

Прийменник – це частина мови,
Що має значення службове.
Це добре знаємо ми з вами.
Поєднує іменники, числівники, займенники
І здійснює у реченні зв'язки поміж словами.


                                           (Д. Білоус)
А) Бліц-інтерв'ю.

  •  З якими частинами мови ніколи не вживаються прийменники? Чому?
  • Які прийменники можуть виступати в ролі префіксів? Навести приклади.
  •  Які прийменники є найбільш частотними в українській мові?
  •  З якими відмінками прийменники не вживаються? Чому?

Б)) І.Завдання: запишіть у дві колонки сполучення слів – у першу з непохідними прийменниками, у другу – з похідними: під ліс,залежно від герц, поза село,на стіл, із-за хмар, з кого,через плече, попід вікно, за став, коло себе, з-під шуб, у коло, від львів’ян, 
з-понад хвиль,  серед доріг .
ІІ. Підкресліть останню літеру останнього слова у сполученнях слів і по вертикалі прочитаєте частину прислів’я, іншу частину якого продовжіть самі. 

2.Місток сполучниковий.

Частина мови це службова,
Вона – контактності зразок,
Бо нею може здійснить мова
Між членів речення зв'язок.
А ще єднає, окрім того,
Частини речення складного.

                                          (Д. Білоус)
А)«Доповни прислів’я»
Продовжте прислів’я, визначте розряд сполучників (вказати: підрядні чи сурядні).
Книга вчить, … 
Мудрий не все каже, … знає, … дурний ...
Від теплого слова … 
Наука в ліс не веде, … 
Б)Перекласти українською мовою.Зробіть морфологічний розбір підрядного сполучника.
Солнце светит, но не греет. Я жил бы дважды и умер бы дважды, если нам две жизни было дано.

3.Господиня Частка.

Сладіть узаганюючу таблицю про правопис частки не з різними частинами мови, доберіть приклади( зараховуються приклади взяті з усної народної творчості).

Немає коментарів:

Дописати коментар