Перекладач

Земля Прислівникова

1."Шукачі"
Другий день ми йшли лiсами, я i пес… Учора я ще потроху стрiляв, але за сьогоднi не вистрiлив анi разу. Пес спочатку сумлiнно приставав при появi дичини, але нарештi переконався, що я не буду стрiляти, i тiльки злегка оглядався на мене та йшов далi, удаючи, що йому байдуже. Там, угорi, вiтерець похитує верхiв’ями дерев. Вiд часу до часу пролiтає удар вiтру i якусь хвилю женеться нам услiд i врештi затихає.
Визначте прислівники у запропонованому тексті, вказавши їх розряд.

 2."Експерти"
А) Порівняйте речення. Проаналізуйте в них синтаксичну роль виділених прислівників.
              1.Справи в мене пішли добре. – Мені було добре. 
              2. Ми весело захитали головами. – У літньому таборі весело.
              3.Тихо задував низовий вітер. – Надворі тихо.
Б) Зі словами гарно, пізно складіть по 2 речення так, щоб вони виступали: а) у ролі обставини; б) у ролі присудка.
3."Одним словом"
Передайте словосполучення словом-прислівником. Визначте його спосіб творення.
1. З почуттям подяки, з готовністю віддячити за послугу. 
2. Ручним способом, без використання механізмів. 
3. Щиро дякувати за щось кому-небудь. 
4. Охоче, із задоволенням і любов’ю до якого-небудь заняття.
5 .    Зігнувши ноги в колінах і тримаючись на пальцях. 
6.     Завзято, непохитно у здійсненні своєї мети. 
7      .Без бажання, мляво, повільно. 
8.      У гніві, дуже розсердившись. 
9.      Дійсно, відповідно до фактів. 
10.     Не шкодуючи ділитися чим-небудь, охоче витрачаючи щось.

4."Орфографічне досьє"
Дайте відповідь на одне із запитань.

а) Які основні правила наголошення прислівників вам відомі? Назвати прислівники, яким властивий подвійний наголос.
б) Пояснити розбіжність у написанні н і нн у прислівниках сказано і законно, нескінченно і нескінчено.
в) Що спільного і відмінного у вживанні часток не і ні у прислівниках й інших самостійних частинах мови?
г) Від чого залежить написання букви и та і в кінці прислівників? Пояснити, добираючи приклади прислівників.
д) З’ясуйте, чому прислівник потихеньку з префіксом по – пишеться разом, а по–братськи – через дефіс.

Немає коментарів:

Дописати коментар